ניתוחי עיניים במרכז הכירורגי "מעיין" בחיפה

משלחות התנדבותיות של רופאי עיניים לאנגולה ולמחנה הפליטים קקומה על גבול סודן